میز وکیوم اتومات

میز وکیوم تولید پروفیل با تلاش فراوان توانستیم جدیدترین نوع میز وکیوم مناسب برای تولید پروفیل را وارد بازار کنیم دستاوردی جدید در صنعت ماشین سازی محصوب میشود که تمام اجزا ان اتومات در یک پنل کنترل میشود تمام اجزا حرکتی اعم از تراز و عقب جلو کردن…