کشنده:

برای تکمیل کردن خط اکسترودر احتیاج به یک دستگاه کشنده است که هم زمان با خروج مواد از دستگاه محصول را نیز از داخل وکیوم یرون بکشد .

باید توجه داشت که میزان سرعت خوجی مواد از دستگاه و سرکت کشنده هم سان باشد تا به محصول نهای اسیبی نرسد.

 

اجزا سازنده:

کشنده از دو فک تشکیل شده است و با دو موتور  تهبیه شده بر روی هر کدام از فک ها باعث چرخش زنجیر های ان میشود و لقمه های از جنس پلاستیک بر روی زنجیر کار میشود که با استحکاک بالا محصول را از داخل وکیوم بیرون میکشد

اره

همانطور که میدانید در هر خط تولید pvc احتیاج به یک اره برای برش محصول است که در متراژ های دلخواه محصول نهای را برش دهد.

برش ها به دو صورت انجام میشود:

1. هاتکاتینگ

یک تیغه عمود بر است که با جذب حرارت به راحتی میتوند محصول را برش دهد بدونه هیج ضایعاتی ولی فقط برای تولید پروفیل مورد استفاده است.

2.برش اره ای

این اره به صورت سنتی با یک تیغه گرد به وسیله یک موتور  میچرخد و محصول را برش میدهد که برای تمامی محصولات مورد استفاده است

طراحی:

طراحی انواع اره نسبت به کار مورد نیاز شما ما میتوانیم هم به صورت مجزا اره را طراحی کنیم هم در داخل دستگاه کشنده